Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo

Firma w pełni odpowiada za wykonanie usług, w tym za ewentualne szkody rzeczowe i osobowe powstałe na skutek prowadzonej działalności. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej na sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 zł, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo naszym klientom.
aktualna polisa OC
Nabór personelu sprzątającego weryfikujemy poprzez sprawdzenie niekaralności. Pracownicy są wyposażeni w jednakowo oznakowane ubrania firmowe oraz imienne identyfikatory. Przed przystąpieniem do współpracy, nasz klient ma możliwość wyboru ubioru personelu sprzątającego. Wszyscy pracownicy przechodzą wymagane szkolenia bhp.
Kontakt
Polita Sp. z o.o.
70-651 Szczecin
ul. Władysława IV 1

tel.: (91) 81-01-220
fax: (91) 81-01-228
e-mail: biuro@polita.com.pl

NIP: PL 8520001671

Wybrane działy/regiony

Dział Food

Józef Wanio
tel. +48 510 139 665
email. j.wanio@polita.com.pl

Marketing

Sławomir Wasiak
tel. +48 510 139 560
email. slawomir.w@polita.com.pl

Region Polska Północna

Marlena Dębska
tel. +48 510 139 535
email. m.debska@polita.com.pl

Region Śląsk i Polska Południowa

Artur Wilczek
tel. +48 513 092 746
email. a.wilczek@polita.com.pl

Region Zachodniopomorskie - Szczecin

Daniel Świst
tel. +48 510 173 412
email. d.swist@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Polska Północna
Łukasz Głażewski
tel. 510 139 731
email. l.glazewski@polita.com.pl

Usługi specjalistyczne Śląsk i Polska Południowa
Magdalena Tomera
tel. +48 510 139 714
email. m.tomera@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Zachodniopomorskie

Norbert Bajek
tel. +48 91 510 139 546
email. n.bajek@polita.com.pl
PIGC
Certyfikat KRD